Kallaste linn

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kallaste Linnavalitsus otsib finantsjuhti

Kallaste linnapea kuulutas välja avaliku konkursi Kallaste Linnavalitsuse finantsjuhi ametikoha täitmiseks kestusega alates 28.07.2015 kuni 28.08.2015.

Loe lisa...

Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020

Vastavalt Jäätmeseaduse § 39 lg 1 ja § 42 lg 1 on koostatud Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020. Ühine jäätmekava on Torma, Alatskivi, Avinurme, Vara, Tabivere, Palamuse, Jõgeva ja Saare valla ning Mustvee ja Kallaste linna jäätmemajanduse olukorda, suundumusi ja eesmärke käsitlev dokument.


Loe lisa...

Maa-amet müüb riigivara Kallaste linnas

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki.

Loe lisa...

Maakasutuse ja maakatte statistiline uuring Kallaste linnas

Euroopa Komisjoni statistikateenistuse Eurostati tellimusel viib eraettevõte Vides eksperti läbi uuringu maakatte ja maakasutuse olukorra ja muutuste kohta Balti riikides, sealhulgas Kallaste linnas.

Loe lisa...

Kallaste linn sulgeb gümnaasiumi

27. märtsil 2015 võttis Kallaste Linnavolikogu vastu otsuse, millega lõpetatakse Kallaste Keskkooli gümnaasiumi kooliastme tegevus alates 2015/2016. õppeaastast, korraldades ümber ja muutes kooli tegutsemise vormi põhikooliks.

Loe lisa...

Ettevõte otsib Kallastel õmbleja tööst huvitatud inimesi

1991. aastal asutatud OÜ CONETCRA on Eesti ettevõte, mis tegeleb juba üle 20 aasta mööblinahkade ja õmblustööstuses vajalike abimaterjalide maale toomise ning edasimüügiga. Vaata internetist lisaks: www.conectra.ee ja Conectra tutvustusvideod.

Loe lisa...

Kaubandusettevõtjad majandustegevuse registrisse tänavu enam registreeringu õigsuse kinnitamise dokumenti esitama ei pea

Kaubanduse valdkonnas tegutsevail ettevõtjail on alates 1. juulist 2014 kohustus kanda oma tegevuskohad majandustegevuse registrisse vaid juhul, kui seal kaubeldakse alkohoolsete jookide või tubakatoodete, biotsiidide ja hambavalgendustoodetega.

Loe lisa...

Uuendused piirkondlikus politseitöös

Alates 1. oktoobrist jõustus politseis töökorralduslikud muutused.

Loe lisa...

 

Otsing